De viziers uit Abydos in het Oude Rijk

Alles over het Oude en Middenrijk Rijk kan je hier kwijt.

Moderator: Thoetmosis XII

Plaats reactie
huis van horus

De viziers uit Abydos in het Oude Rijk

Bericht door huis van horus » do 02 aug 2012, 22:29

De viziers van Abydos in het Oude Rijk

Hoewel Abydos waarschijnlijk het meest bekend is, zeker bij het grotere publiek, door de grote tempel van Seti I, zijn er ook in andere tijdsperiodes heel veel interessante ontwikkelingen te zien. In de cursus Abydos, Zetel van Osiris krijgt u een overzicht te zien hiervan. Eén van de periodes waar men altijd minder over leest met betrekking tot deze plek is het Oude Rijk. Hoewel er zeer veel activiteit was in de regio is het materiaal minder toegankelijk en daardoor bij het grote publiek minder goed bekend. Toch heeft Abydos een prominente rol gespeeld in het Oude Rijk. Sporen hiervan vinden we op verschillende monumenten waarvan een groot deel nu ontmanteld in het museum van Cairo ligt. Eén van de meest bekende graven is die van Weni de Oude.

Het graf van Weni de Oude is voornamelijk bekend door zijn biografie. Deze is goed overgeleverd en vertelt ons over de ambtelijke carrière van Weni onder de regeringen van Teti, Pepy I en Merenre. Zoals het hoort beklimt Weni de ladder van de bureaucratie en eindigt, tegen het einde van de inscriptie, op een van de hoogste functies van het land: Opzichter van Opper Egypte.

Toen ik in het grote huis was als een officier en sandalen drager, toen verhief de koning van Opper en Neder Egypte, Merenre, mijn heer, die leven krijgt, mij tot HAty-a en opzichter van Opper Egypte.. […] vanwege mijn verheven status in het hart van mijn majesteit.

Tot 1998, toen het graf van Weni werd teruggevonden in Abydos, dacht men dat hij ‘slechts’ opzichter van Opper Egypte was. Nu blijkt echter dat hij in zijn graf ook de titel ‘vizier’ draagt en deze waarschijnlijk pas zo laat in zijn carrière toegekend had gekregen dat de autobiografische inscriptie al af was. Een belangrijk punt is echter wel dat Weni eerst opzichter van Opper Egypte was, en daarna pas vizier werd. Met andere woorden, in de tijd dat Weni alleen nog opzichter van Opper Egypte was, was iemand anders vizier maar geen opzichter van Opper Egypte. Dit lijkt in eerste instantie kraakhelder, maar we zullen zo zien waarom dit een belangrijke observatie is.

Eén van de grootste interpretatieproblemen die we nog steeds hebben in de Egyptologie is de opvolging van ambten. We gaan er vanuit dat titels zoals ‘vizier’ en ‘opzichter van Opper Egypte’ slechts bij één persoon tegelijk voor kunnen komen. Dit zelfde geldt niet voor bijvoorbeeld ‘voorleespriester’ of ‘Koninklijke schrijver’. Als dit zo zou zijn moeten we een bepaalde opvolging kunnen zien in het Oude Rijk met betrekking tot de viziers en de opzichters van Opper Egypte. Bij bijvoorbeeld de Teti begraafplaats kunnen we tot op zekere hoogte de opvolging van viziers in de regering van deze koning vaststellen. In Abydos is dit echter veel lastiger, niet in de laatste plaats omdat we eigenlijk voornamelijk moeten werken met uit context gehaalde fragmenten van graven.

Verder hebben de meeste Egyptologen de neiging om de viziers uit een bepaalde streek elkaar te laten opvolgen. Als dit klopt, wie is dan de opvolger en wie de voorganger van Weni? Had deze persoon dezelfde titels van vizier en opzichter van Opper Egypte? En hoe kunnen we deze mensen dateren? In het volgende artikel hoop ik iets meer duidelijkheid te scheppen in de opvolging en dateringen van verschillende viziers uit Abydos.
De viziers Nebet en Djau

Meer dan honderd jaar geleden, in het opgravingseizoen van 1901/02, vond Flinders Petrie een koninklijk decreet in Abydos. Deze inscriptie, gevonden aan beide kanten van de weg die door de tempel van Chentiamentioe liep, bevatte een door de koning bevolen offer aan vier verschillende standbeelden. Het decreet spreekt over vier personen waarvan één de vizier Djau is.

[Een achtste deel van een rund en een mr kruik melk] voor elk feest hier voor het beeld van de vizier Djau.

Uit dit document kunnen we verschillende conclusies trekken. Ten eerste wordt het duidelijk dat er rituelen werden uitgevoerd tijdens religieuze feesten die niet alleen waren voorbehouden aan de goden en de koning, maar ook aan de vizier Djau. Daarnaast kunnen we opmaken dat deze Djau een bijzonder hoge positie moest hebben gehad tijdens de regering van de koning in wiens naam dit decreet is opgesteld. Tot slot wordt duidelijk dat er kennelijk in Abydos in het Oude Rijk al een tempel was waar deze rituelen werden uitgevoerd.

De naam van Djau is verder nog gevonden door Auguste Mariette in het begin van de 20ste eeuw in een inscriptie, wederom uit Abydos. Op deze deurposten, die voor de ontdekking als molensteen waren gebruikt, wordt melding gemaakt van twee koningsvrouwen, beide genaamd Anchnesmeryra. Deze twee vrouwen zijn allebei gekenmerkt als zusters van ‘de vizier Djau’.

De desbetreffende inscriptie leest:

De koningsvrouw (van) mryra-mn-nfr, wr.t Hts, Grote van geprezene, grote van kennis, compagnon van Horus, tis.t van Horus, moeder van de koning van Opper en Neder Egypte, Mrnra-xaw-nfr, Anchesmeryra.

De koningsvrouw (van) mryra-mn-nfr, wr.t Hts, Grote van geprezene, dochter van de god, grote van kennis, compagnon van Horus, tis.t van Horus, moeder van de koning van Opper en Neder Egypte, NfrkAra-mn-anx Anchesmeryra

Hun broer, de vizier, Djau.

Precies deze zelfde mensen worden genoemd op het hier boven genoemde decreet voor de standbeelden. Dit noemt namelijk niet alleen Djau, maar ook de twee vrouwen bij hun namen, Anchespepy. Zij worden, net als in de insciptie van Djau, als moeders van de koningen Merenre en Pepy II aangeduid. Hoewel het dus niet identieke namen zijn, incorporeren ze wel allemaal de naam van Pepy I. De kans is groot dat, omdat Pepy I zijn naam veranderde na zijn 25ste regeringsjaar, de zusters van Djau hun naam meeveranderden. Hetzelfde principe zien we bijvoorbeeld bij de zoon van Mereruka, Meryteti. Deze wordt later Merypepy genoemd omdat Teti gestorven was en opgevolgd werd door Pepy I. Dit principe vormt dus meteen een grove datering voor ons.

De reden dat Djau een zodanig hoog aanzien genoot zou te maken kunnen hebben met het feit dat zijn zussen koningsvrouwen waren. Deze familierelatie zou in ieder geval verklaren waarom we in de tijd van Pepy I de eerste, en voor lange tijd enige, vrouwelijke vizier uit het Oude Egypte overgeleverd hebben gekregen.

Deze dame die het hoogste ambt van het land bekleedde, heette Nebet. Zij was de vrouw van Choei en de moeder van Djau en ook van de beide Anchesmeryra / Anchespepy. Dit is een verklaring voor het feit dat zij niet alleen het ambt bekleedde van vizier maar ook van iri-pa.t / erfprinses, HAty-a / vorst en dochter van Horus. Een titulatuur waarmee ze haar man, Choei, verreweg oversteeg en, in het geval van de laatste titel, uniek was voor de rest van Oude Rijk in Egypte.

Het interessante van Nebet, Djau, Weni en hun vier andere collega’s uit Abydos, die volgende maand ter sprake komen, is dat onderzoek naar hun familierelaties een hoogstaande Egyptologische mythe weet te ontrafelen. Vaak wordt de oorzaak van het einde van het Oude Rijk gezocht in het verzelfstandigen van de provinciale heersers, de mate van overerving van titels en de decentralisatie van het land in het algemeen. Als we echter de viziers in Abydos gaan bekijken ontstaat het beeld dat deze mensen, die toch de hoogste ambten in het land bekleedden, een directe familieband hadden met het koningshuis. Sterker nog, men krijgt de indruk dat Pepy I bewust een machtige familie uit Abydos heeft aangetrokken om zo zijn positie, die wellicht niet vanzelfsprekend was na het roerige einde van de regering van Teti, te verstevigen.

Als jullie de opgemaakte versie + plaatjes willen zien dan verwijs ik je naar de nieuwsbrief van Huis van Horus. Aanmeldien kan op de website.

Groeten,

Janko

Nofret
Site Admin
Berichten: 10812
Lid geworden op: zo 03 apr 2005, 16:20

Re: De viziers uit Abydos in het Oude Rijk

Bericht door Nofret » za 29 sep 2012, 15:42

Abydos is zeker rijk aan diverse perioden, zeer boeiende site om te bezoeken, individieel dan. Hier staat wat meer dan dan de geijkte Seti I tempel op:

http://www.touregypt.net/featurestories/abydos.htm

en hier info i/h Nederlands:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abydos_%28Egypte%29

Jammer dat we er niets meer over horen, het gemis van Zahi wordt steeds duidelijker !!
http://ancientegyptianmonuments.blogspot.nl/nn ms.i sA.w -- No one is born wise.

Plaats reactie

Terug naar “Oude Rijk en Middenrijk”